Młynek

nr katalogowy: AO-RE-037Młynek

Opis

Urządzenie służące do wzmacniania ramion i przedramion. Ćwiczenie polega wykonywaniu obrotów oburącz w pozycji stojącej. Rekomendowane przez rehabilitantów oraz fizjoterapeutów. 

Urządzenie zawiera

Dane techniczne

Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5%

Materiały


Wymagane dokumenty dotyczące urządzenia, które należy dołączyć do oferty

Certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 16630:2015. W trosce o bezpieczeństwo osób korzystających urządzenie musi posiadać certyfikat na zgodność z powyższymi normami wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą np. TUV, INT itp. Nie dopuszcza się "certyfikatów" wystawionych przez nieuprawnioną jednostkę certyfikującą tj. nie posiadającą akredytacji PCA (lub równoważnej w przypadku jednostek z zagranicy); nie dopuszcza się także przedstawienia zamiast certyfikatu - deklaracji zgodności lub certyfikatów wystawianych przez producenta, dystrybutora, oferenta urządzenia czy inny podmiot.

Sposób montażu

Urządzenie betonowane jest w gruncie lub przykręcane do prefabrykowanego fundamentu. Sugerujemy aby strefa bezpieczeństwa / użytkowania wokół urządzenia była pokryta bezpieczną nawierzchnią (np. płytami gumowymi Flexi-Step) zapewniającą komfort użytkowania i ochronę przed ewentualnym upadkiem.

Stosowanie urządzeń równoważnych

W trosce o jakość i bezpieczeństwo użytkowania urządzenia oraz w celu wyeliminowania jakichkolwiek wątpliwości oświadczamy, że kategorycznie nie dopuszcza się stosowania produktów zbudowanych z inny materiałów niż opisane powyżej oraz nie dopuszcza się jakichkolwiek odstępstw od przedstawionych parametrów technicznych ponad tolerancję +/- 5% (dotyczy to zarówno wymiarów urządzenia - patrz punkt "Dane techniczne" oraz budowy urządzenia - patrz punkt "Materiały"). Nie dopuszcza się także stosowania urządzeń nie posiadających certyfikatu akredytowanej jednostki, potwierdzającego zgodność z w/w normą. Dokumenty typu Deklaracja Zgodności czy certyfikaty jednostek bez akredytacji PCA (lub analogicznej w przypadku jednostek z zagranicy) nie mogą być uznane jako równoważne.

Sposób przeprowadzenia odbioru urządzenia

Urządzenie musi posiadać wymiary zgodne z opisanymi, a także być wykonane z materiałów zgodnych z opisem. Musi być zainstalowane stabilnie, w sposób umożliwiający bezpieczne użytkowanie. W strefie bezpieczeństwa wokół urządzenia nie mogą występować żadne przeszkody.

Użytkowanie i konserwacja

Załączniki


Przedstawione rysunki produktu mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego produktu.

Zał. 1. Wymiary urządzenia