PLAY-PARK Blog Picture

Plac zabaw z atestem - dlaczego to tak ważne?

Plac zabaw z atestem - dlaczego to tak ważne?

Na rynku można znaleźć różne zabawki na plac zabaw. Są one przeznaczone dla wielu grup wiekowych, występują w różnych wzorach, funkcjach i kolorach Do wyboru mamy, urządzenia wykonane z metalu, drewna, tworzywa, konstrukcje z lin, platform itp. Jednak planując plac zabaw, niezależnie od tego czy to publiczny czy prywatny w pierwszej kolejności powinniśmy wziąć pod uwagę czy wybrane przez nas urządzenia są bezpieczne. Pamiętajmy także, że dobór i rozmieszczenie poszczególnych urządzeń nie może być przypadkowe. Dlatego najważniejsze to wykonać dobry projekt placu zabaw.

Plac zabaw z atestem to inwestycja, która daje nam gwarancję, że dochowaliśmy wszelkich starań, aby bawiące się na nim dzieci były bezpieczne. Każdy zastosowany produkt musi być bezpieczny w użytkowaniu, dlatego wybierając zabawki na plac zabaw należy zwrócić szczególną uwagę, aby spełniały one wytyczne norm z grupy PN-EN 1176. Należy również zadbać o odpowiednią nawierzchnię bezpieczną na place zabaw spełniającą wytyczne normy PN-EN 1177. Jej rodzaj dobiera się na podstawie wysokości swobodnego upadku przypisanego do danej zabawki. Jest to najwyższa wysokość z jakiej dziecko może spaść z zabawki. Na placach zabaw, jako nawierzchnię bezpieczną najczęściej można spotkać trawę lub piasek, jednak niewątpliwie lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie nawierzchni syntetycznej np. bezpieczne płytki Flexi-Step. Dokumentem potwierdzającym, że zastosowane produkty został wykonany zgodnie z wytycznymi odpowiednich norm powinny być dostarczane wraz z produktem certyfikaty.

Plac zabaw z atestem otrzymamy, gdy spełnimy konkretne wymogi np. zastosujemy certyfikowane zabawki i nawierzchnię bezpieczną oraz zamontujemy je zgodnie z wymogami Polskiej Normy. Innym rozwiązaniem może być wykonanie certyfikacji całego obiektu już po jego wybudowaniu. Pamiętajmy jednak, że jest to proces dłuższy i nie mamy pewności, że certyfikat zostanie wydany. W skrajnych przypadkach może dojść do sytuacji, w której, aby plac zabaw pozytywnie przeszedł certyfikację trzeba będzie przebudować zabawki lub cały plac zabaw. Z tego powodu inwestorzy chętniej korzystają z zabawek, które już na etapie produkcji posiadają wymagane certyfikaty. Certyfikacje wykonują uprawnione jednostki certyfikujące (np. Instytut Nadzoru Technicznego - INT, TÜV itp.). Pamiętajmy o sprawdzeniu czy jednostka certyfikująca posiada akredytację uprawniającą do wykonywania certyfikacji. W przypadku polskich jednostek certyfikujących akredytację wydaje PCA (Polskiego Centrum Akredytacji). Akredytacja jednostki certyfikującej gwarantuje, że badanie zostanie wykonane rzetelnie z zachowaniem restrykcyjnej procedury a produkt / obiekt będzie bezpieczny.

Plac zabaw z atestem - jak uzyskać? 

Badania przeprowadzane w celu uzyskania zgodności z PN:

  • Sprawdzenie czy występuje ryzyko zakleszczenia głowy, palców, odzieży, uszkodzenia ciała;
  • Sprawdzenie staranności wykonania zabawek oraz sposób wykończenia i zamontowania, czy nie ma ostrych krawędzi, wystających elementów konstrukcyjnych np. gwoździ, śrub, stabilność urządzenia podczas zabawy itp.
  • Wykonanie obliczeń lub testów wytrzymałościowych np. sprawdzenie wytrzymałości i stabilność huśtawki poprzez obciążenie siedziska ciężarem o wadze nawet 300 kg lub po obciążeniu siedziska tyrolki bada się stopień ugięcia lin i stabilność konstrukcji itp.;
  • Zdefiniowanie maksymalnej wysokość, z której bawiące się dziecko ma możliwość upadku tzw. HIC - High Impact Critical.
  • Wytyczenie stref bezpieczeństwa wokół zainstalowanych zabawek. Strefy bezpieczeństwa nie powinny na siebie nachodzić. W obrębie danej strefy nie powinny znajdować się inne zabawki lub elementy małej architektury np. kosze na śmieci, ławki lub stojaki na rowery;
  • W przypadku placów już wykonanych można sprawdzić czy bezpieczna nawierzchnia został prawidłowo dopasowana do wysokości swobodnego upadku danej zabawki.

Plac zabaw z atestem to potwierdzenie zarówno dla zarządcy obiektu jak i jego użytkowników, że z obiektu można bez obaw korzystać a zainstalowane na nim zabawki nie stwarzają zagrożenia dla bezpieczeństwa najmłodszych. Dbając o bezpieczeństwo bawiących dzieci należy pamiętać o wykonywaniu cyklicznych przeglądów technicznych i regularnym dbaniu o prawidłowy stan techniczny wszystkich zabawek i nawierzchni. Przeglądy powinna wykonywać firma lub instytucja która zna zasady i ma doświadczenie w sprawdzaniu bezpieczeństwa tego typu obiektów. Systematyczne przeglądy i zabiegi konserwacyjne zagwarantują bezpieczeństwo na placu zabaw przez lata.

ZADZWOŃ
tel.: +48 91 422 33 99