KATEGORIE


  Pinto 30

  Kod produktu: CR-LI-P30

  Napisz do nas
  +48 91 422 33 99

  Pobierz pliki

  Specyfikacja:
  download iconPDF DOC  
  Karta techniczna:
  download iconPDF  
  Rysunki techniczne:
  download iconPDF DWG  
  3D Modele:
  DWG OBJ FBX  

  Dane techniczne

  Opis produktu

  Przestrzenna konstrukcja wspinaczkowa w kształcie stożka. Wielopoziomowa konstrukcja zbudowana jest z połączonych ze sobą stalowych rur i opiera się na 4 punktach podparcia rozchodzących cię na zewnątrz bryły. Urządzenie zawiera 1 elastyczną platformę. Rury łączą się ze sobą za pomocą 9 metalowych kul, które tworzą wierzchołki konstrukcji. Wewnątrz każdej z kul znajduje się system regulacji naciągu lin. Przestrzeń wewnątrz urządzenia równomiernie wypełnia wielokierunkowa sieć zbudowana ze zbrojonych lin poliestrowych o grubości 18 mm. Łączenie krzyżujących się lin następuje poprzez fabrycznie zaciskane aluminiowe kulki lub łączniki, które nie wymagają wkręcania w nie żadnych wkrętów (co osłabia liny i stanowi zagrożenie skaleczenia dla użytkowników). Urządzenie posiada certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176-1:2017+A1:2023 oraz EN 1176-11:2014 wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną przez PCA lub równoważną jednostkę zagraniczną. Certyfikat musi być wydany w ramach akredytowanego programu certyfikacji, co potwierdza logotyp PCA lub równoważnej zagranicznej jednostki akredytującej, znajdujący się na certyfikacie. Certyfikat musi być ważny na dzień składania ofert. Do oferty powinien być załączony certyfikat oraz karta techniczna urządzenia. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralną część opisu – produkt musi być zgodny z przedstawionym wyglądem.

  Urządzenie zawiera

  • Sztywną konstrukcję w kształcie stożka z 4 punktami podparcia, wykonaną ze stalowych rur o średnicy 60,3 mm i grubości ścianek 3,65 mm,
  • 9 metalowych kul łączących rury o średnicy 250 mm,
  • Sieć ze zbrojonych lin poliestrowych o grubości 18 mm symetrycznie rozchodzącą się wewnątrz urządzenia,
  • System regulacji naciągu lin znajdujący wewnątrz każdej z kul (liny wprowadza się do wnętrza kul i dopiero tam łączy się z systemem naciągowym).
  • Łączniki lin, występujące w miejscach krzyżowania się lin, w formie fabrycznie zaciskanych aluminiowych kulek lub łączników, które nie wymagają wkręcania w liny żadnych wkrętów (co osłabia liny i stanowi zagrożenie skaleczenia dla użytkowników). Nie dopuszcza się stosowania łączników plastikowych ani oplotu z drutu (np. w formie koniczynek, odkuwki itp.)
  • 1 platformę elastyczną w kolorze czarnym. Platforma wykonana są z 3-warstwowego materiału gumowo-tekstylnego o grubości 10 mm.

  Dane techniczne

  • Wymiary urządzenia (LxWxH): 3,4 x 3,4 x 3 m
  • Strefa bezpieczeństwa: 6,8 x 6,8 m
  • Maksymalna wysokość upadku: 1,82 m
  • Średnica rur konstrukcyjnych: Ø60,3 mm, grubość ścianek 3,65 mm
  • Średnica aluminiowych kul łączących rury: 250 mm
  • Grubość lin sieci urządzenia: 18 mm
  • Ilość użytkowników: 22 osoby
  • Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176-1:2017+A1:2023 oraz EN 1176-11:2014 wydany przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) dla danego programu certyfikacji, co potwierdza logo PCA na certyfikacie
  • Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5%

  Materiały

  • Konstrukcja wykonana jest ze stalowych rur zabezpieczonych antykorozyjne, malowanych proszkowo; rury mają średnicę 60,3 mm i grubość ścianek 3,65 mm.
  • Konstrukcja połączona jest metalowymi kulami o średnicy 250 mm, wewnątrz których znajduje się system regulacji naciągu lin.
  • Liny posiadają grubość 18 mm i wykonane są z poliestrowej, zbrojonej liny: zbudowane są z rdzenia oraz z oplatających go 6-ciu zbrojonych żył. Liny są odporne na UV, a także trudnozapalne - co zapewnia bezpieczeństwo i stabilność kolorów przez wiele lat.
  • Łączniki lin, występujące w miejscach krzyżowania się lin, w formie fabrycznie zaciskanych aluminiowych kulek lub łączników, które nie wymagają wkręcania w liny żadnych wkrętów (co osłabia liny i stanowi zagrożenie skaleczenia dla użytkowników). Nie dopuszcza się także stosowania łączników plastikowych ani oplotu z drutu (np. w formie koniczynek, odkuwki itp.) co gwarantuje bezpieczeństwo użytkowników - eliminuje możliwość skaleczenia.
  • Platformę elastyczną w kolorze czarnym. Platforma wykonana są z 3-warstwowego materiału gumowo-tekstylnego o grubości 10 mm.

  Słowa kluczowe produktu  ZADZWOŃ
  tel.: +48 91 422 33 99