KATEGORIE


  Zjeżdżalnia poręczowa RELO 2,28 m

  Kod produktu: LL-MO-103

  Napisz do nas
  +48 91 422 33 99

  Pobierz pliki

  Specyfikacja:
  download iconPDF DOC  
  Karta techniczna:
  download iconPDF  
  Rysunki techniczne:
  download iconPDF DWG  
  3D Modele:
  DWG  

  Dane techniczne

  Opis produktu

  Zjeżdżalnia poręczowa jest przeznaczona do montażu na skarpach naturalnych lub formowanych. Składa się z dwóch poręczy ułożonych równolegle do siebie o długości 2,28 m oraz szerokość zjazdu 0,5 m. Wykonana jest w całości ze stali nierdzewnej matowionej. Skarpa powinna mieć wysokość w przedziale 1,35 - 1,75 m. Urządzenie posiada certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1:2017-12 wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną przez PCA lub równoważną jednostkę zagraniczną. Certyfikat musi być wydany w ramach akredytowanego programu certyfikacji, co potwierdza logotyp PCA lub równoważnej zagranicznej jednostki akredytującej, znajdujący się na certyfikacie. Certyfikat musi być ważny na dzień składania ofert. Do oferty powinien być załączony certyfikat oraz karta techniczna urządzenia. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralną część opisu – produkt musi być zgodny z przedstawionym wyglądem.

  Urządzenie zawiera

  • 2 poręcze do zjazdu ułożone równolegle do siebie,
  • 2 nogi fundamentowe przy wejściu na zjeżdżalnię do betonowania,
  • 2 nogi fundamentowe przy wyjściu ze zjeżdżalni do betonowania,

  Dane techniczne

  • Wymiary urządzenia (LxWxH): 2,28 x 0,56 x 0,25 m
  • Wysokość skarpy: L1= 1,35 - 1,75 m
  • Długość skarpy: L2=  2,28 m
  • Szerokość skarpy: L3= 2,20 m
  • Strefa bezpieczeństwa na wyjściu ze zjeżdżalni: a= 1,5 m
  • Waga: 32 kg
  • Certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1:2017-12 wydany przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) dla danego programu certyfikacji, co potwierdza logo PCA na certyfikacie
  • Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5%

  Materiały

  • Poręcze są wykonane z rur ze stali nierdzewnej 304 o średnicy 60,3 mm
  • Nogi fundamentowe ze stali nierdzewnej.

  Słowa kluczowe produktu  ZADZWOŃ
  tel.: +48 91 422 33 99