KATEGORIE


  Linarium Mt. Elbrus

  Kod produktu: W104

  Napisz do nas
  +48 91 422 33 99

  Pobierz pliki

  Specyfikacja:
  download iconPDF DOC  
  Karta techniczna:
  download iconPDF  
  Rysunki techniczne:
  download iconPDF DWG  
  3D Modele:
  DWG  

  Dane techniczne

  Opis produktu

  Urządzenie w kształcie ostrosłupa służące do wspinania się. Pomiędzy sąsiadującymi linami nośnymi rozpięte są cztery ściany linowe. Główną konstrukcję nośną stanowi centralnie usytuowany słup stalowy. Urządzenie posiada certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1:2017-12 oraz PN-EN 1176-11:2014-11 wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną przez PCA lub równoważną jednostkę zagraniczną. Certyfikat musi być wydany w ramach akredytowanego programu certyfikacji, co potwierdza logotyp PCA lub równoważnej zagranicznej jednostki akredytującej, znajdujący się na certyfikacie. Certyfikat musi być ważny na dzień składania ofert. Do oferty powinien być załączony certyfikat oraz karta techniczna urządzenia. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralną część opisu – produkt musi być zgodny z przedstawionym wyglądem.  

  Urządzenie zawiera

  • 1 słup centralny,
  • 1 sieć linową.

  Dane techniczne

  • Wymiary urządzenia (LxWxH): 3,60 x 3,60 x 3,50 m
  • Strefa bezpieczeństwa: 5,80 x 5,80 m
  • Maksymalna wysokość upadku: 2,55 m
  • Certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1:2017-12 oraz PN-EN 1176-11:2014-11 wydany przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) dla danego programu certyfikacji, co potwierdza logo PCA na certyfikacie  
  • Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5%

  Materiały

  • Konstrukcja z rury stalowej o profilu okrągłym (nie dopuszcza się profili kanciastych np. kwadratowych, prostokątnych itp.),
  • Lina zbrojona, łączenia lin: z tworzywa.

  Słowa kluczowe produktu  ZADZWOŃ
  tel.: +48 91 422 33 99