KATEGORIE


  Zestaw Gerbera

  Kod produktu: GM444401-T

  Napisz do nas
  +48 91 422 33 99

  Pobierz pliki

  Specyfikacja:
  download iconPDF DOC  
  Karta techniczna:
  download iconPDF  
  Rysunki techniczne:
  download iconPDF DWG  
  3D Modele:
  DWG  

  Dane techniczne

  Opis produktu

  Zestaw wspinaczkowy o zamkniętym kształcie. Urządzenie składa się z następujących elementów: dwóch wież otwartych, dwóch wież zadaszonych, pięciu podestów antypoślizgowych, mostka ukośnego z barierkami, trapu linowego, ścianki linowej, dwóch drabinek linowych, tunelu linowego, pajęczyny linowej rozciągniętej na owalnej konstrukcji stalowej, trapu wejściowego z liną, czterech drabinek wejściowych trzystopniowych, tunelu rurowego ciemnego, ślizgawki ze stali nierdzewnej, jednej drabinki pięciostopniowej wygiętej w łuk oraz rury strażackiej. Konstrukcja zestawu została wykonana ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo, ślizg falisty zjeżdżalni ze stali nierdzewnej, boki zjeżdżalni i zadaszenie dwóch wież z tworzywa HDPE, platformy z płyty PE. Urządzenie przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 do 15 lat. Urządzenie posiada certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1:2017-12 oraz PN-EN 1176-3:2017-12 wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną przez PCA lub równoważną jednostkę zagraniczną. Certyfikat musi być wydany w ramach akredytowanego programu certyfikacji, co potwierdza logotyp PCA lub równoważnej zagranicznej jednostki akredytującej, znajdujący się na certyfikacie. Certyfikat musi być ważny na dzień składania ofert. Do oferty powinien być załączony certyfikat oraz karta techniczna urządzenia. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralną część opisu – produkt musi być zgodny z przedstawionym wyglądem.

  Urządzenie zawiera

  • 2 wieże czteroboczne,
  • 2 wieże czteroboczne zadaszone,
  • 1 Ścianka linowa pionowa,
  • 2 drabinki linowe,
  • 1 pajęczyna linowa owalna,
  • 1 trap wejściowy z liną,
  • 5 drabinek trzystopniowych,
  • 1 rurę strażacką,
  • 1 zjeżdżalnię o falistym zjeździe,
  • 5 podestów antypoślizgowych,
  • 1 mostek z barierkami,
  • 1 tunel linowy,
  • 1 tunel rurowy,
  • 1 drabinka pięciostopniowa wygięta w łuk.

  Dane techniczne

  • Wymiary urządzenia: 5,83 x 5,42 x 3,22 m
  • Strefa bezpieczeństwa: 8,84 x 8,9 m
  • Maksymalna wysokość upadku: 2,0 m
  • Certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1:2017-12 oraz PN-EN 1176-3:2017-12 wydany przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) dla danego programu certyfikacji, co potwierdza logo PCA na certyfikacie  
  • Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5%

  Materiały

  • Konstrukcja z rury stalowej o profilu okrągłym (nie dopuszcza się profili kanciastych np. kwadratowych, prostokątnych itp.),
  • Podesty z płyty PE z fakturą antypoślizgową w postaci "wypukłych guzików" (nie dopuszcza się stosowania sklejki lub drewna lub stali itp.),
  • Siatki, drabinki - lina zbrojona 16 mm, łączenia lin: zaciskane aluminium, łączniki oraz szczeble drabinek: tworzywo sztuczne,
  • Ślizg zjeżdżalni falistej wykonany ze stali nierdzewnej,
  • Boki zjeżdżalni wykonane z wysokiej jakości tworzywa HDPE.

  Słowa kluczowe produktu  ZADZWOŃ
  tel.: +48 91 422 33 99