KATEGORIE


  Zestaw Petunia

  Kod produktu: GK-PA-107

  Napisz do nas
  +48 91 422 33 99

  Pobierz pliki

  Specyfikacja:
  download iconPDF DOC  
  Karta techniczna:
  download iconPDF  
  Rysunki techniczne:
  download iconPDF DWG  
  3D Modele:
  DWG  

  Dane techniczne

  Opis produktu

  Zestaw wspinaczkowy z trzema wieżami z czego dwie są zadaszone. Urządzenie składa się ze zjeżdżalni falistej, trapu wejściowego wykonanego z liny, rury strażackiej, ścianek linowych, mini tunelu łączącego obie platformy, ścianki wspinaczkowej, drabinek linowych oraz drążka do przewrotów. Konstrukcja zestawu została wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo, ślizg falisty zjeżdżalni ze stali nierdzewnej, boki zjeżdżalni z tworzywa HDPE, a platformy z płyty PE. Urządzenie przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 do 15 lat. Urządzenie posiada certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1:2017-12 oraz PN-EN 1176-3:2017-12 wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną przez PCA lub równoważną jednostkę zagraniczną. Certyfikat musi być wydany w ramach akredytowanego programu certyfikacji, co potwierdza logotyp PCA lub równoważnej zagranicznej jednostki akredytującej, znajdujący się na certyfikacie. Certyfikat musi być ważny na dzień składania ofert. Do oferty powinien być załączony certyfikat oraz karta techniczna urządzenia. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralną część opisu – produkt musi być zgodny z przedstawionym wyglądem.

  Urządzenie zawiera

  • 2 wieże czteroboczne zadaszone,
  • 1 wieżę czteroboczną,
  • 1 zjeżdżalnię z falistym zjeździe,
  • 1 tunel łączący dwie wieże,
  • 1 Ściankę linową pionową,
  • 1 drabinkę wejściową zaokrągloną,
  • 1 rurę strażacką,
  • 1 trap wejściowy z liną
  • 1 trap wejściowy wykonany z liny,
  • 1 Ściankę wspinaczkową pionową z gripami,
  • 2 Ścianki pionowe linowe
  • 2 drabinki pionowe linowe
  • 1 daszek z lin,
  • 1 drążek do przewrotów.

  Dane techniczne

  • Wymiary urządzenia: 6,78 x 4,72 x 3,22 m
  • Strefa bezpieczeństwa: 10,28 x 7,82 m
  • Maksymalna wysokość upadku: 1,95 m
  • The height of the platforms: 1,26 m
  • Certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1:2017-12 oraz PN-EN 1176-3:2017-12 wydany przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) dla danego programu certyfikacji, co potwierdza logo PCA na certyfikacie  
  • Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5%

  Materiały

  • Konstrukcja z rury stalowej o profilu okrągłym (nie dopuszcza się profili kanciastych np. kwadratowych, prostokątnych itp.),
  • Podesty z płyty PE z fakturą antypoślizgową w postaci "wypukłych guzików" (nie dopuszcza się stosowania sklejki lub drewna lub blachy itp.),
  • Siatki, drabinki - lina zbrojona 16 mm, łączenia lin: zaciskane aluminium, łączniki oraz szczeble drabinek: tworzywo sztuczne,
  • Zjeżdżalnia - ślizg falisty ze stali nierdzewnej; boki ślizgawki: płyta HDPE gr.19 mm.

  Słowa kluczowe produktu  ZADZWOŃ
  tel.: +48 91 422 33 99