KATEGORIE


  Zestaw Pansy

  Kod produktu: GK-PA-106

  Napisz do nas
  +48 91 422 33 99

  Pobierz pliki

  Specyfikacja:
  download iconPDF DOC  
  Karta techniczna:
  download iconPDF  
  Rysunki techniczne:
  download iconPDF DWG  
  3D Modele:
  DWG  

  Dane techniczne

  Opis produktu

  Zestaw wspinaczkowy z dwiema wieżami z czego jedna jest  zadaszona. Urządzenie składa się ze dwóch zjeżdżalni falistych, trapu wejściowego z liną, trapu wejściowego z liny, rury strażackiej, ścianki linowej, mini tunelu łączącego obie platformy, tunelu linowego, ścianki wspinaczkowej oraz drabinki prostej i zaokrąglonej . Konstrukcja zestawu została wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo, ślizg falisty zjeżdżalni ze stali nierdzewnej, boki zjeżdżalni z tworzywa HDPE, a platformy z płyty PE. Urządzenie przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 do 15 lat. Urządzenie posiada certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1:2017-12 oraz PN-EN 1176-3:2017-12 wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną przez PCA lub równoważną jednostkę zagraniczną. Certyfikat musi być wydany w ramach akredytowanego programu certyfikacji, co potwierdza logotyp PCA lub równoważnej zagranicznej jednostki akredytującej, znajdujący się na certyfikacie. Certyfikat musi być ważny na dzień składania ofert. Do oferty powinien być załączony certyfikat oraz karta techniczna urządzenia. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralną część opisu – produkt musi być zgodny z przedstawionym wyglądem.

  Urządzenie zawiera

  • 1 wieżę czteroboczną zadaszoną,
  • 2 wieże czteroboczne,
  • 2 zjeżdżalnie z falistym zjeździe,
  • 1 tunel łączący dwie wieże,
  • 1 tunel linowy łączący dwie wieże,
  • 1 Ściankę linową pionową,
  • 1 drabinkę wejściową zaokrągloną,
  • 1 drabinkę wejściową prostą,
  • 1 rurę strażacką,
  • 1 trap wejściowy z liną,
  • 1 siatkę wejściową,
  • 1 Ściankę wspinaczkową pionową z gripami.

  Dane techniczne

  • Wymiary urządzenia: 6,98 x 4,28 x 2,86 m
  • Strefa bezpieczeństwa: 10,98 x 7,28 m
  • Maksymalna wysokość upadku: 1,95 m
  • Certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1:2017-12 oraz PN-EN 1176-3:2017-12 wydany przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) dla danego programu certyfikacji, co potwierdza logo PCA na certyfikacie  
  • Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5%

  Materiały

  • Konstrukcja z rury stalowej o profilu okrągłym (nie dopuszcza się profili kanciastych np. kwadratowych, prostokątnych itp.),
  • Podesty z płyty PE z fakturą antypoślizgową w postaci "wypukłych guzików" (nie dopuszcza się stosowania sklejki lub drewna lub blachy itp.),
  • Siatki, drabinki - lina zbrojona 16 mm, łączenia lin: zaciskane aluminium, łączniki oraz szczeble drabinek: tworzywo sztuczne,
  • Zjeżdżalnia - ślizg falisty ze stali nierdzewnej; boki ślizgawki: płyta HDPE gr.19 mm.

  Słowa kluczowe produktu  ZADZWOŃ
  tel.: +48 91 422 33 99