KATEGORIE


  Vaalserberg 2

  Kod produktu: SB-PI-002

  Napisz do nas
  +48 91 422 33 99

  Pobierz pliki

  Specyfikacja:
  download iconPDF DOC  
  Karta techniczna:
  download iconPDF  
  Rysunki techniczne:
  download iconPDF DWG  

  Dane techniczne

  Opis produktu

  Zespół dwóch piramid z dwoma masztami centralnymi stojącymi na specjalnych płytach montażowych (maszty nie są betonowane w gruncie), czterema platformami elastycznymi i sześcioma odciągami. Piramidy połączone są platformą linową. Urządzenie posiada regulację naciągu lin za pomocą bezpiecznych napinaczy przy każdej kotwie. Dla bezpieczeństwa użytkowników, liny konstrukcyjne posiadają grubość 22 mm i przebiegają bez żadnych łączników od kotwy poprzez szczyt masztu do przeciwległej kotwy; również lina łącząca szczyty dwóch piramid wykonana jest w całości z jednego elementu (wiedzie od kotwy pierwszej piramidy poprzez szczyty dwóch piramid aż do kotwy drugiej piramidy). Łączenie krzyżujących się lin następuje poprzez fabrycznie zaciskane aluminiowe kulki, które nie wymagają wkręcania w nie żadnych wkrętów (co osłabia liny i stanowi zagrożenie skaleczenia dla użytkowników). Wszystkie fundamenty kotew umieszone są na zewnątrz piramid (nie w przestrzeni pomiędzy piramidami). Urządzenie posiada certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176-1:2017 i EN 1176-11:2014. Certyfikat musi być ważny na dzień składania ofert. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralną część opisu – produkt musi być zgodny z przedstawionym wyglądem.

  Urządzenie zawiera

  • 2 maszty konstrukcyjne jednakowej wielkości  zakończone zatyczką, na której znajdują się oczka do przeplotu lin konstrukcyjnych.
  • 2 płyty montażowe, na których ustawiane są maszty, (nie dopuszcza się betonowania masztów w gruncie),
  • Liny konstrukcyjne o grubości 22 mm, które ze względów bezpieczeństwa stanowią jeden element - przebiegają bez żadnych łączników od kotwy poprzez szczyt piramidy do przeciwległej kotwy. Również lina łącząca szczyty dwóch piramid wykonana jest w całości z jednego elementu (wiedzie od kotwy pierwszej piramidy poprzez szczyty dwóch piramid aż do kotwy drugiej piramidy). Na szczycie piramidy liny przeplatane są pomiędzy oczkami metalowymi co gwarantuje ich bezpieczne zamocowanie. Nie dopuszcza się cięcia lin i mocowania ich do szczytu masztu, np. za pomocą kausz lub innych łączników. Liny mogą być wykonane w 6 różnych kolorach jednocześnie.
  • Sieć wewnętrzną, wykonaną z lin o grubości 20 mm. Sieć wypełnia RÓWNOMIERNIE całą wewnętrzną przestrzeń piramidy (NIE tylko powierzchnię bryły i ewent. płaskie platformy wewnętrzne). Sieci mogą być wykonane w 6 różnych kolorach jednocześnie.
  • Łączniki lin, występujące w miejscach krzyżowania się lin, w formie fabrycznie zaciskanych aluminiowych kulek, które nie wymagają wkręcania w liny żadnych wkrętów (co osłabia liny i stanowi zagrożenie skaleczenia dla użytkowników). Nie dopuszcza się także stosowania łączników plastikowych ani oplotu z drutu (np. w formie koniczynek, odkuwki itp.)
  • 1 platformę linową łączącą sąsiednie piramidy  (elementy dodatkowe jak platformy, drabinki wejściowe itp. mogą być wykonane z nieco innych materiałów niż liny konstrukcyjne i sieć wewnętrzna),
  • 4 elastyczne platformy w kolorze czarnym z otworami, przez które przechodzi maszt konstrukcyjny. Elastyczne platformy nie łączą się z masztem, a jedynie z dochodzącymi do nich linami (sieć wewnętrzna) za pomocą płaskich łączników aluminiowych.
  • Bezpieczne napinacze lin, które łączą wszystkie liny konstrukcyjne z kotwami i umożliwiają regulację naciągu lin. Napinacze lin składają się z dwóch śrub oczkowych i specjalnej gwintowanej tulei (gwint M27), w którą wkręcane są śruby. Regulacja naciągu lin polega na obracaniu napinacza za pomocą klucza płaskiego, dzięki czemu nie ma możliwości przypadkowego poluzowania naciągu. Napinacz posiada wbudowane zabezpieczenie (dodatkowe kołki oporowe na końcach śrub), dzięki czemu obie śruby można odkręcić tylko do pewnego momentu - całkowite wykręcenie nie jest możliwe.
  • Kotwy fundamentowe wraz z dodatkowymi linami bezpieczeństwa (zabezpieczenie na wypadek zerwania lub przecięcia którejś z lin konstrukcyjnych).

  Dane techniczne

  • Wymiary urządzenia (LxWxH): 7,36 x 12,31 x 3,80 m
  • Strefa bezpieczeństwa: 10,36 x 15,31 m
  • Maksymalna wysokość upadku: 0,90 m
  • Grubość lin: 22 mm, odporność na zerwanie 86 kN (liny konstrukcyjne) i 20 mm, odporność na zerwanie 60,8 kN (liny wewnętrzne).
  • Ilość użytkowników: 48 osób
  • Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176-1:2017 i EN 1176-11:2014. Certyfikat musi być ważny na dzień składania ofert.

  Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5%

  Materiały

  • Maszty wykonane są z rur stalowych, galwanizowanych (istnieje możliwość malowania proszkowego na dowolny kolor), ze względów statycznych nie dopuszcza się betonowania masztu w gruncie. Każdy maszt zakończony jest zatyczką, na której znajdują się oczka do przeplotu lin konstrukcyjnych.
  • Liny konstrukcyjne wykonane są z poliamidowej, zbrojonej liny o grubości 22 mm, odpornej na UV - co zapewnia bezpieczeństwo i stabilność kolorów przez wiele lat. Liny zbudowane są z rdzenia, który stanowi 6 linek metalowych oraz z oplatających go 6-ciu zbrojonych żył. Liny konstrukcyjne ze względów bezpieczeństwa stanowią jeden element - przebiegają bez żadnych łączników od kotwy poprzez szczyt piramidy do przeciwległej kotwy. Również lina łącząca szczyty dwóch piramid wykonana jest w całości z jednego elementu (wiedzie od kotwy pierwszej piramidy poprzez szczyty dwóch piramid aż do kotwy drugiej piramidy). Na szczycie piramidy liny przeplatane są pomiędzy oczkami metalowymi (patrz rysunek poniżej) co gwarantuje ich bezpieczne zamocowanie. Nie dopuszcza się cięcia lin i mocowania ich do szczytu masztu, np. za pomocą kausz lub innych łączników. Liny mogą być wykonane w 6 różnych kolorach jednocześnie. Liny konstrukcyjne posiadają odporność na zerwanie 86 kN.
  • Liny sieci wewnętrznej wykonane są z poliamidowej, zbrojonej liny o grubości 20 mm, odpornej na UV - co zapewnia bezpieczeństwo i stabilność kolorów przez wiele lat. Liny zbudowane są z rdzenia, który stanowi 6 linek metalowych oraz z oplatających go 6-ciu zbrojonych żył. Sieć wypełnia RÓWNOMIERNIE całą wewnętrzną przestrzeń piramidy (NIE tylko powierzchnię bryły i ewent. płaskie platformy wewnętrzne). Sieci mogą być wykonane w 6 różnych kolorach jednocześnie. Liny wewnętrze posiadają odporność na zerwanie 60,8 kN.
  • Łączniki lin, występujące w miejscach krzyżowania się lin, w formie fabrycznie zaciskanych aluminiowych kulek, które nie wymagają wkręcania w liny żadnych wkrętów (co osłabia liny i stanowi zagrożenie skaleczenia dla użytkowników). Nie dopuszcza się także stosowania łączników plastikowych ani oplotu z drutu (np. w formie koniczynek, odkuwki itp.) co gwarantuje bezpieczeństwo użytkowników - eliminuje możliwość skaleczenia. Łączniki standardowo występują w kolorze szarym, opcjonalnie mogą być wykonane w innych kolorach.
  • 4 elastyczne platformy w kolorze czarnym z otworami, przez które przechodzi maszt konstrukcyjny. Elastyczne platformy nie łączą się z masztem, a jedynie z dochodzącymi do nich linami (sieć wewnętrzna) za pomocą płaskich łączników aluminiowych.
  • Sieć mocowana jest do podłoża przy użyciu śrub regulujących naciąg oraz kotew umieszczonych w betonowych fundamentach. Liny konstrukcyjne zabezpieczone są na wypadek zerwania lub przecięcia dodatkową liną bezpieczeństwa (patrz rysunek poniżej).
  • W przypadku instalacji nawierzchni bezpiecznych wylewanych należy stosować fundamenty w systemie Spannbox.

  Słowa kluczowe produktu

  KATEGORIA Zabawki dla dzieci | Urządzenia zabawowe | linarium | urządzenie wspinaczkowe na plac zabaw | KATEGORIA Plac zabaw linowy | PLAY-PARK - Linaria linowe place zabaw | PLAY-PARK - Zabawki wspinaczkowe |


  ZADZWOŃ
  tel.: +48 91 422 33 99