KATEGORIE


  Piramido Q 55

  Kod produktu: CR-LI-PQ55

  Napisz do nas
  +48 91 422 33 99

  Pobierz pliki

  Specyfikacja:
  download iconPDF DOC  
  Karta techniczna:
  download iconPDF  
  Rysunki techniczne:
  download iconPDF DWG  
  3D Modele:
  DWG OBJ FBX  

  Dane techniczne

  Opis produktu

  Piramida wspinaczkowa z masztem centralnym stojącym na specjalnej płycie montażowej (maszt nie jest betonowany w gruncie), trzema platformami i czterema odciągami. Piramida posiada regulację naciągu lin za pomocą bezpiecznych napinaczy oraz linę bezpieczeństwa (zabezpieczenie na wypadek zerwania lub przecięcia liny konstrukcyjnej) przy każdej kotwie. Dla bezpieczeństwa użytkowników wszystkie liny wykonane są z poliestru i mają grubość 20 mm. Liny konstrukcyjne przebiegają bez żadnych łączników jako jeden element od kotwy poprzez szczyt masztu do przeciwległej kotwy. Łączenie krzyżujących się lin następuje poprzez fabrycznie zaciskane aluminiowe kulki, które nie wymagają wkręcania w nie żadnych wkrętów (co osłabia liny i stanowi zagrożenie skaleczenia dla użytkowników). Urządzenie posiada certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176-1:2017+A1:2023 oraz EN 1176-11:2014 wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną przez PCA lub równoważną jednostkę zagraniczną. Certyfikat musi być wydany w ramach akredytowanego programu certyfikacji, co potwierdza logotyp PCA lub równoważnej zagranicznej jednostki akredytującej, znajdujący się na certyfikacie. Certyfikat musi być ważny na dzień składania ofert. Do oferty powinien być załączony certyfikat oraz karta techniczna urządzenia. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralną część opisu – produkt musi być zgodny z przedstawionym wyglądem.

  Urządzenie zawiera

  • 1 maszt konstrukcyjny o średnicy 139,7 mm zakończony zatyczką, w której znajdują się oczka do przeplotu lin konstrukcyjnych,
  • 1 płytę montażową, na której ustawia się maszt, (nie dopuszcza się betonowania masztów w gruncie),
  • Wielokierunkową sieć linową, gdzie zarówno liny konstrukcyjne jak i sieć wewnętrzna, ze względów bezpieczeństwa wykonane są z poliestru i mają grubość 20 mm. Liny konstrukcyjne przebiegają bez żadnych łączników jako jeden element od kotwy poprzez szczyt masztu do przeciwległej kotwy. Na szczycie piramidy liny przeplatane są pod zatyczką masztu, co gwarantuje ich bezpieczne zamocowanie. Nie dopuszcza się cięcia lin i mocowania ich do szczytu masztu, np. za pomocą kausz lub innych łączników. Liny sieci wewnętrznej wypełniają równomiernie całą przestrzeń piramidy (nie tylko powierzchnię bryły i ewent. płaskie platformy wewnętrzne). Liny mogą być wykonane w 6 różnych kolorach.
  • Łączniki lin, występujące w miejscach krzyżowania się lin, w formie fabrycznie zaciskanych aluminiowych kulek, które nie wymagają wkręcania w liny żadnych wkrętów (co osłabia liny i stanowi zagrożenie skaleczenia dla użytkowników). Nie dopuszcza się także stosowania łączników plastikowych ani oplotu z drutu (np. w formie koniczynek, odkuwki itp.),
  • 3 platformy elastyczne w kolorze czarnym z otworami, przez które przechodzi maszt konstrukcyjny. Platformy wykonane są z 3-warstwowego materiału gumowo-tekstylnego o grubości 10 mm.
  • Bezpieczne napinacze lin, które łączą wszystkie liny konstrukcyjne z kotwami i umożliwiają regulację naciągu lin.
  • Chorągiewkę dekoracyjną o wysokości 50 cm umieszczoną na szczycie masztu.
  • Kotwy fundamentowe wraz z dodatkowymi linami bezpieczeństwa (zabezpieczenie na wypadek zerwania lub przecięcia którejś z lin konstrukcyjnych). Wszystkie fundamenty umieszone są na zewnątrz piramid - nie w przestrzeni pomiędzy piramidami.

  Dane techniczne

  • Wymiary urządzenia (LxWxH): 7,0 x 7,0 x 5,5 m
  • Wysokość chorągiewki: 0,5 m
  • Strefa bezpieczeństwa: 10,0 x 10,0 m
  • Maksymalna wysokość upadku: 0,61 m
  • Grubość lin: 20 mm, (zarówno liny konstrukcyjne jak i liny wewnętrzne)
  • Średnica masztu konstrukcyjnego: Ø139,7 mm, grubość ścianki masztu: 4,5 mm
  • Ilość użytkowników: 42 osób
  • Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176-1:2017+A1:2023 oraz EN 1176-11:2014 wydany przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) dla danego programu certyfikacji, co potwierdza logo PCA na certyfikacie
  • Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5%

  Materiały

  • Maszt wykonany z rur stalowych, zabezpieczonych antykorozyjnie i malowanych proszkowo (10 kolorów do wyboru). Średnica masztu: 139,7 mm, grubość ścianki masztu: 4,5 mm. Ze względów statycznych nie dopuszcza się betonowania masztu w gruncie. Każdy maszt zakończony jest zatyczką, w której znajdują się oczka do przeplotu lin konstrukcyjnych.
  • Wszystkie liny, tj. zarówno konstrukcyjne jak i sieć wewnętrzna, ze względów bezpieczeństwa posiadają grubość 20 mm i wykonane są z poliestrowej, zbrojonej liny: zbudowane są z rdzenia oraz z oplatających go 6-ciu zbrojonych żył. Liny są odporne na UV a także trudnozapalne - co zapewnia bezpieczeństwo i stabilność kolorów przez wiele lat. Liny konstrukcyjne przebiegają bez żadnych łączników jako jeden element od kotwy poprzez szczyt masztu do przeciwległej kotwy. Na szczycie piramidy liny przeplatane są pod zatyczką masztu, co gwarantuje ich bezpieczne zamocowanie. Nie dopuszcza się cięcia lin i mocowania ich do szczytu masztu, np. za pomocą kausz lub innych łączników. Liny sieci wewnętrznej wypełniają równomiernie całą przestrzeń piramidy (nie tylko powierzchnię bryły i ewent. płaskie platformy wewnętrzne). Liny mogą być wykonane w 6 różnych kolorach. 
  • Łączniki lin, występujące w miejscach krzyżowania się lin, w formie fabrycznie zaciskanych aluminiowych kulek lub łączników, które nie wymagają wkręcania w liny żadnych wkrętów (co osłabia liny i stanowi zagrożenie skaleczenia dla użytkowników). Nie dopuszcza się także stosowania łączników plastikowych ani oplotu z drutu (np. w formie koniczynek, odkuwki itp.) co gwarantuje bezpieczeństwo użytkowników - eliminuje możliwość skaleczenia.
  • 3 platformy elastyczne w kolorze czarnym z otworami, przez które przechodzi maszt konstrukcyjny. Platformy wykonane sa z 3-warstwowego materiału gumowo-tekstylnego o grubości 10 mm. Platformy łączą się z linami za pomocą aluminiowych łączników.
  • Sieć mocowana jest do podłoża przy użyciu bezpiecznych napinaczy regulujących naciąg oraz kotew umieszczonych w betonowych fundamentach. Liny konstrukcyjne zabezpieczone są na wypadek zerwania lub przecięcia dodatkową liną bezpieczeństwa.
  • Chorągiewka dekoracyjna umieszczona na szczycie masztu wykonana jest z płyty HDPE, konstrukcja chorągiewki wykonana ze stali galwanizowanej.

  Słowa kluczowe produktu  ZADZWOŃ
  tel.: +48 91 422 33 99